Tolmács

A tolmács kapcsolatot teremt két fél között akik egyáltalán nem vagy csak korlátozottan beszélik egymás nyelvét  és a mondanivalójukat közvetíti a szóban forgó feleknek. A jó tolmácsolás  azt az érzetet kelti, mintha a két ember ugyanazon a nyelven beszélne egymáshoz. A tolmács munkát végző személynek  magas szinten kell beszélnie a közvetítő nyelvet.

A tolmácsolás fajtái

  • Konszekutív (követő) tolmácsolás
  • Szinkrontolmácsolás
  • Kísérőtolmácsolás (“fülbesúgás”)